• Sme registrovaný sociálny podnik
  • Poskytujeme služby práčovne a IN HOUSE
  • Zamestnávame znevýhodnené a zraniteľné osoby
Práčovňa LIPA

Práčovňa LIPA

Služby práčovne poskytujeme súkromným organizáciam a organizáciam v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v regióne okresu Žilina.

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK

Sme registrovaný sociálny integračný podnik ŽSK založený vo verejnom záujme za účelom vytvárania pracovných miest za účelom IN HOUSE služieb prednostne pre ŽSK a organizácie v jeho pôsobnosti.

Read More

Maliarske práce a drobné stavebné práce

Maliarske práce a drobné stavebné práce

V rámci IN HOUSE služieb zabezpečujeme maliarske a natieračské práce a drobné stavebné práce pre Žilinský samosprávny kraj a samostatné subjekty ŽSK.

Read More