Sme Sociálno-ekonomický podnik Žilinského samosprávneho kraja!

Naším cieľom je integrovať a zapojiť ľudí so zdravotnými problémami, dlhodobo nezamestnaných a starších nad 50 rokov pre vytváranie hodnôt a služieb pre Žilinský samosprávny kraj a samostatne hospodáriace subjekty ako školy, CSS, úrady a inštitúcie.