IN HOUSE služby

IN HOUSE služby

Služby pre ŽSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

  •  Maliarske a natieračské práce
  • Opravy podláh a krytín podláh
  • Drobné murárske práce
  • Kosenie trávy a úprava okolia budov
  • Oprava a výmena sanity a hygienických zariadení
  • Oprava chodníkov
  • Oprava plotov
  • drobné inštalatérske práce